Vježbe s lancima – 7 razloga zašto biste trebali koristiti lance

Fitness Novosti

Vježbe s lancima – 7 razloga zašto biste trebali koristiti lance

RAZVOJ STABILNOSTI

Ukoliko lance postavite na način da ni u jednom trenutku ne dotaknu tlo, tijekom pokreta oni će proizvoditi veliku kretnju. S obzirom da će ta kretnja narušavati stabilnost poticat će stabilizatore na veći rad. Što imate bolje razvijene mišiće stabilizatore mogućnosti ozljede su manje, a snaga će biti veća, veća snaga – više mišićne mase!

 

IZRAVNAVANJE KRIVULJE SNAGE

Svaka vježba koja se koristi u treningu snage ima dio u opsegu pokreta koji je lakši te dio koji je teži. U težoj fazi nužno je proizvoditi veću silu, a kako se prelazi iz teže faze u lakšu fazu produkcija sile se smanjuje. Vježbe s lancima omogućiti će nam postići kombinirani otpor te na taj način izravnati krivulju snage, odnosno otežati inače lakšu fazu.

 

VEĆE UBRZANJE

Korištenje lanaca poticat će sportaša na konstantno ubrzanje utega. Kad izvodimo pokret na klasičan način, prelaskom iz teže u lakšu fazu nesvjesno se smanjuje sila i ubrzanje. Ukoliko postavite lance težina se mora stalno ubrzavati, inače se neće savladati.

 

BRŽE SPUŠTANJE TEŽINE

U donjoj fazi lanci će se spustiti na tlo te olakšati težinu, na taj način sportaš može brže spustiti uteg (sa većom sigurnošću) i iskoristiti elastični potencijal. Korištenje elastičnog potencijala predstavlja jedan od parametara za efikasan razvoj eksplozivne snage.

 

lanac-za-olimpijski-utegVEĆE TEŽINE

Kao što smo naveli, težina u gornjoj fazi biti će veća, dok će se smanjiti u donjoj fazi. Na taj način možete navikavati tijelo na veću težinu bez “borbe” sa težinom kroz cijeli opseg pokreta.

 

PREVENCIJA OZLJEDA

U svakom pravilno periodiziranom programu treninga koriste se faze rasterećenja, kako bi se smanjio efekt akutne pretreniranosti i poticao daljni razvoj sposobnosti. Pojavom akutne pretreniranosti zglobni, mišićni i tetivni sustav postaje osjetljiviji na opterećenja, te povećava se rizik od ozljede. Korištenjem lanaca možemo smanjiti rizik od ozljede u fazama u kojima je rizik velik i smanjiti ukupno opterećenje. Na taj način sportaš može i dalje trenirati sa ciljem očuvanja stanja treniranosti bez bojazni od ozljede.

 

MOTIVACIJA

U radu sa mlađim sportašima lanci mogu biti veoma zabavni. Vježbe s lancima mogu biti zanimljive i “kul”, zbog samog zvuka kojeg proizvode. Ukoliko će sportaš zbog toga biti motiviraniji i efekti samog treninga bit će puno veći.

 

1 – Bench press sa lancima

 

2 – Razvlačenje sa lancima

 

3 – Biceps pregib sa lancima

 

4 – Mrtvo dizanje sa lancima

 

5 – Čučanj sa lancima

 

6 – Stojeće odručenje sa lancima

 

7 – Ležeća ekstenzija sa lancima

Autor: Jozo Grgić, mag. cin.

 

PREGLEDAJTE I PREUZMITE KATALOG S NAŠOM KOMPLETNOM PONUDOM!

Iz ponude ovog puta izdvajamo Olimpijsku mušku power šipku 1500 lb, 216 PSI, lance za olimpijski uteg od 10 kg, a za www.essaywritingplace.com snažnije vježbače lance za olimpijski uteg od 15 kg.

Svu ostalu ponudu sportske opreme možete provjeriti na našem webshopu, a pratite nas i putem Facebooka i Twittera.

Jozo Grgić