Vježbanje može značajno produljiti život!

Fitness Novosti

Vježbanje može značajno produljiti život!

exercising-at-gym
Prema American Journal of Preventive Medicine, odrasle osobe koji izdvoje barem 150 minuta na fizičku aktivnost svaki tjedan, žive duže od onih koji to ne čine. Promovirajući godine života koje se vježbanjem mogu produžiti, može biti bolji motiv za tjelovježbu.
Janssen i njegov tim, koji su se bavili proučavanjem ovog fenomena koristili su podatke iz National Health and Nutrition Examination Survey, National Health Interview Study i U. S. Life Tables kako bi procijenili i usporedili životni vijek odraslih koji su bili neaktivni, pomalo aktivni i aktivni. Ovo posljednje podrazumijevalo je barem 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno.
Ova istraživanja dala su sljedeće rezultate: Muškarac u dobi od 20 godina, koji su fizički aktivni time mogu dobiti  oko 2.4 godine života. Žena iste dobi umjerenom aktivnošću može dobiti i do 3 godine života. Najveći doprinos od fizičke aktivnosti zabilježen je kod crnkinje ne latinskog podrijetla čiji se život može produžiti i do 5.5 potencijalnih godina.
Janssen se nada da će pozitivni rezultati ovoga istraživanja potaknuti ljude na aktivnost ili da ce barem uvidjeti njenu važnost.
istraživanja su pokazala da tzv. zdrave poruke koje imaju najveći učinak na promjenu ljudske svijesti moraju biti lako razumljive, specifične za individualca, i moraju biti koncipirane na pozitivan način. Ove poruke dobivaju na dugovječnosti kada su u svezi s fizičkom aktivnosti i kada posjeduju predhodno navedena obilježja.
Dr. sc. Sara Bleich sa Sveučilišta Johns Hopkins Bloomberg dala je je dobar primjer kako funkcionira ljudska svijest na temelju fraze “godina života stekao” nasuprot “godinama gubitka života” uspoređujući to s klasičnim primjerom mrkve i štapa, što se referira na to dali ljudi vole biti nagrađeni ili kažnjeni kada dođe do određenih promjena u ponašanju. Dalje objašnjava kako se za zdrave promjene u ponašanju kao što su dijeta ili pušenje , nagrada pokazala kao dobro motivirajući čimbenih promjene ponašanja. Iz dosadašnjih istraživanja, još je nejasno dali su za promjene ponašanja učinkovitije nagrade ili su to ipak kazne, ali kako god očito je da nagrade imaju učinka.

 

PREGLEDAJTE I PREUZMITE KATALOG S NAŠOM KOMPLETNOM PONUDOM!