Razvoj koordinacije tenisača

Fitness Novosti

Razvoj koordinacije tenisača

UVOD

Tenis je aciklički polistrukturalni sport. Struktura teniske igre je kompleksna i dinamična te ne možemo u naprijed predvidjeti sve uvjete natjecanja i igre.

Tenis se još poznat i kao „OPEN SKILLS GAME!“ što znači da igrač nikada ne ponovi isti udarac ,svaka lopta je drugačija i svaka situacija u igri je specifična. To zahtijeva visok nivo motoričkih sposobnosti među kojima najvišu poziciju zauzima koordinacija. Koordinacija se još naziva i „motoričkom inteligencijom“ te je svakako ključna za uspjeh u sportu poput tenisa koji od igrača iziskuje visoku razinu „motoričke“ i „opće“ inteligencije.

Uzimajući u obzir sve motoričke sposobnosti bitne za uspjeh jednog tenisača mogli bi ih usustaviti na sljedeći način:

1. Koordinacija

2. Izdržljivost

3. Brzina

4. Snaga

5. Fleksibilnost

 

 

Prema definiciji KOORDINACIJA je sposobnost upravljanja pokretima cijelog tijela ili dijelovima lokomotornog sustava, a očituje se brzom i preciznom izvedbom složenih motoričkih zadataka, odnosno brzim rješavanjem motoričkih problema. (Milanović, D.,2007.)

Koordinacija kao takva je vrlo bitan segment,a posebno u mlađim godinama.Velik je problem nekretanja ljudi pa time i smanjenje razine koordinacije kod opće populacije.Koordinacija igra veliku ulogu kod kompleksnih pokreta,a ima i visoku povezanost sa brzinom i kvalitetom učenja motoričkih znanja.

 

RAZVOJ KOORDINACIJE U TENISU

Budući da se organizam mladog sportaša (tenisača) neprestano mijenja tijekom rasta i razvoja potrebno je više pažnje posvetiti pravovremenosti razvoja pojedinih sposobnosti (među kojima je i koordinacija) obzirom na rast i razvoj organizma. Upravo iz navedenog razloga najprimjerenije je razvijati pojedine motoričke sposobnosti u vrijeme njihove senzibilne faze, jer su učinci tada najefikasniji.Uobičajena dinamika razvoja koordinacije je 7-12 godina. Senzitivne faze razvoja koordinacije su u 4. i 11.(12.) g.

Gledajući na trening i razvoj sportaša dugoročno (sportska karijera) razvoj motoričkih sposobnosti bi trebao slijediti zakonitosti periodizacije treninga.

Dugoročni plan razvoja motoričkih sposobnosti kod tenisača/-ica obzirom na senzibilne faze (Tudor O.Bompa, 2000).

 

Razvoj koordinacije s obzirom na senzibilne faze prema Tudor O.Bompa iz 2000.:

 • OSNOVNA KOORDINACIJA (6-14 g.)
 • KOMPLEKSNA KOORDINACIJA (14-18 g.)
 • KOORDINACIJSKO SAVRŠENSTVO (18 g.- kraj vrhunske sportske karijere)

Koordinacija je kompleksna motorička sposobnost pa je tako i više faktora koordinacije ,a mogu se klasificirati na sljedeći način (Milanović, 2003.).

– Brzinska koordinacija

– Ritmička koordinacija

– Brzo učenje motoričkih zadataka

– Pravodobnost ili „TIMING“

– Prostorno-vremenska orijentacija

– Koordinacija reorganiziranih stereotipa gibanja

– Koordinacija ruku, nogu i globalna koordinacija

Tenis3

“Senzitivne“ faze za razvoj koordinacijskih sposobnosti (Hahn, 1986.);Svijetlo plava – zona jakog utjecaja, Tamno plava – zona najjačeg utjecaja.

 

METODIKA TRENINGA KOORDINACIJE

            Trening koordinacije treba provoditi u ranim fazama sportske karijere (senzitivna razdoblja). Tada se mogu dobiti najbolji odgovori djeteta sportaša na koordinacijske vježbe. Koordinacija sportaša uvijek je u čvrstoj vezi s TEHNIKOM sportske grane.

Za uspješno rješavanje koordinacijskih zadataka nužna je potpuna sinkronizacija viših regulacijskih centara živčanog sustava s perifernim dijelovima lokomotornog sustava.

Koordinacija se razvija na dva načina: 1. učenje novih, raznolikih struktura kretanja, 2. izvođenje poznatih gibanja u izmijenjenim uvjetima

Za razvoj koordinacije koristi se metoda ponavljanja uz intervale odmora u kojima se obnavlja mentalna energija koja utječe na koncentraciju, pažnju i kontrolu izvedbe pokreta . (Milanović, D., 2007.)

 

VJEŽBE ZA RAZVOJ KOORDINACIJE U TENISU

Orijentacija u prostoru:

 1. odbijanje lopte rukom,nogom, reketom – vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome reketom ,rukom ili nogom bez posebno postavljenog redoslijeda.
 2. udarac i hvatanje lopte – vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da lopticu koja se kreće prema njemu hvata u ruku ,baca ju u zrak i odbija reketom na drugu stranu .
 3. udarac – okret 3600 – vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da nakon što igrač odbije loticu se okreće za 3600 oko svoje uzdužne osi.
 4. udarac iza tijela,između nogu- vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da lopticu odbijaju reketom iza tijela ili između nogu.
 5. bekend i forhend smeš- vježba se izvodi u paru. Na cijelom terenu. Na visoko dodanu loptu igrač vraća pet puta bekend,a zatim pet puta forhend smeš bez obzira da li mu lopta ide na bekend ili forhend stranu.
 6. voleji u paru- Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu volejima jedan drugome s tim da loptica ne smije pasti na tlo i da naizmjenično udaraju bekend i forhend voleje.

Diferencijacija kretanja:

 1. vođenje teniske loptice reketom po različitim podlogama (visina) – igrač odbija lopticu reketom o tlo krećući se po različitim podlogama,tj. po podlogama različitih visina, npr. stepenicama ili slično.
 2. igranje s različitim reketima i lopticama različitog pritiska – igra u paru ili prava teniska igra uporabom i izmjenom različitih reketa tj. reketa različitih dimenzija, težina i slično, te uporabom teniskih loptica različitog pritiska.

Ritam:

 1. istovremena kretanja u parovima –trener ili partner stoji s druge strane mreže okrenut leđima od vas. Vježba: Partner ili trener kreće se lijevo-desno, naprijed-natrag, vi ga pratite kretanjem u istom smjeru.
 2. kretanje u ljestvama – različiti zadaci i varijacije kretanja u ljestvama , varijacije promjenom brzine ,ritma i smjera kretanja unutar i van ljestava
 3. igranje sa dvije loptice – na „malom terenu“ u paru se igra bekend / forhend istovremeno s dvije loptice
 4. simulacija kretanja drugog igrača (ogledalo) – trener ili partner stoji s druge strane mreže okrenut licem prema vama. Vježba: Partner ili trener kreće se lijevo-desno, naprijed-natrag, vi ga pratite kretanjem u istom smjeru.

Timing:

 1. zaustavljanje dodane lopte reketom – vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da lopticu koja se kreće prema njemu zaustavlja „štopa“ reketom,a zatim je odbija na drugu stranu.
 2. prijem lopte s jednom rukom – udarac sa drugom- vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da lopticu koja se kreće prema njemu odbija u zrak jednom rukom,a zatim hvata reket u drugu ruku i drugom rukom prebacuje lopticu natrag
 3. prijem lopte, odbijanje u zrak– udarac iz zraka i prebacivanje preko- vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da lopticu koja se kreće prema njemu odbija u zrak (nakon što loptica odskoči od tla) i iz zraka udara lopticu prbacujući ju partneru s druge strane mreže .
 4. 4. prijem ispred tijela – udarac iza tijela – vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome s tim da lopticu koja se kreće prema njemu zaustavlja ispred tijela, lopta pada na tlo i nakon što se odnije od tla prebacuje ju natrag udarcem loptice reketom iza tijela.
 5. izvođenje poluvoleja na različite načine- vježba se izvodi u paru. Svaki iz para stoji sa svoje strane mreže (na malom polju do servis linije) i prebacuju lopticu jedan drugome izvodeći poluvoleje različitim načinima (niža/viša lopta, bekend/forhend, brža/sporija…)

Agilnost: teniska kretanja, različiti poligoni

Ambidekstrija: sve gore navedene vježbe izvodimo s nedominantnom rukom/nogom

 

ZAKLJUČAK

Tenis je polistrukturalni aciklički sport. Struktura teniske igre je kompleksna i dinamična te ne možemo u naprijed predvidjeti sve uvjete natjecanja kao ni situacije u igri. U teniskoj igri igrač nikada ne ponovi isti udarac , svaka loptica je drugačija i svaka situacija u igri je specifična. To zahtijeva visok nivo motoričkih sposobnosti među kojima najvišu poziciju zauzima koordinacija (35%). Ako ćemo se prisjetiti definicije inteligencije koja kaže da je inteligencija sposobnost snalaženja u novim,nepoznatim situacija, onda sa sigurnošću možemo reći kako je koordinacija „motorička inteligencija“ i da ju kao takvu u sportu poput tenisa treba iznimno unaprjeđivati i održavati. Razvoj koordinacije treba započeti što ranije (nikada nije prerano), a s njenim razvojem i usavršavanjem ne treba nikada prestati.

 

LITERATURA:

 1. Bompa, T. O. (2005). Cjelokupni trening za mlade pobjednike. Zagreb.
 2. Filipčić, A. (2009). Kineziološka analiza tenisa (skripta- interni materijal ;prilagodili: dr.sc. Petar Barabaros Tudor i prof. Dr.sc. Boris Neljak)
 3. Milanović, D. (2007). Teorija treninga (priručnik za studente sveučilišnog studija).
 4. Roetert, P. (2003). Tenis: Kompletan kondicijski program, Gopal, Zagreb.
 5. Internet stranice: wikipedia.org , http://www.sportskitrening.hr/site/ , http://www.tennis.hr/ , http://www.fitness.com.hr/

 

Marković, J., Kulušić, F., Novak, D.

(Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu)

 

 

PREGLEDAJTE I PREUZMITE KATALOG S NAŠOM KOMPLETNOM PONUDOM!

Fedor Kulušić
Latest posts by Fedor Kulušić (see all)