Kondicijska priprema mlađih dobnih skupina 3. dio

Fitness Novosti

Kondicijska priprema mlađih dobnih skupina 3. dio

Kids and sportsTrening mladih sportaša mora biti promatran kao višegodišnji proces koji za cilj ima stvaranje vrhunskih sportaša, dakle postizanje određenog natjecateljskog rezultata u seniorskoj dobi. Ovaj višegodišnji proces nije nimalo lak, a treba se provoditi kroz pojedine etape u ovisnosti o dobi djeteta.

Prva etapa razvoja je kod oba spola okvirno između 6. i 10. godine, a ovdje je prisutno usvajanje bazičnih motoričkih znanja i vještina, razvoj koordinacije, razvoj brzine i agilnosti, razvoj izdržljivosti, razvoj jakosti (gimnastičkim i atletskim vježbama), dakle višestrani razvoj kroz igru i zabavu.

Druga etapa razvoja kod dječaka započinje od 11. do 14., a kod djevojčica od 11. domladi1 13. godine života. U ovoj etapi se uče vježbe jakosti s utezima, razvija se mišićna izdržljivost (vježbe s vlastitom masom), jačaju se mišići koji su odgovorni za pravilno držanje tijela, razvija se i koordinacija, brzina, eksplozivna jakost, fleksibilnost i agilnost (primjenjujući SAQ – Speed, agility, quickness tehnologiju) specifične za sport u kojem mladi sportaš sudjeluje. Također se usavršava tehnika u otežanim uvjetima, te se uči individualna tehnika. Trening se odvija 4 puta tjedno plus 1 do 2 kondicijska treninga.

Treća etapa razvoja kod dječaka započinje s 15. godina i traje do oko 18. Godine života, a kod djevojčica započinje s 14. godinom i traje do oko 17. godine. Ovdje je naglasak na razvoju aerobne i anaerobne izdržljivosti, razvoju svih dimenzija jakosti, te se treningom jakosti i proprioceptivnim treningom vrši prevencija ozljeda. Osim toga, odvija se i učenje te usavršavanje individualne i ekipne taktike. Trening se može odvijati 6 puta tjedno plus 3 puta tjedno kondicijski trening.

Četvrta etapa razvoja ima intenciju postizanja određenog rezultata, a kod dječaka mladi3započinje s 18. godinom pa nadalje, dok kod djevojaka započinje već sa 17. godinom. Ovdje je značajan razvoj i održavanje svih dimenzija jakosti treningom s utezima, te pliometrijskim treningom, razvoj i održavanje aerobne i anaerobne izdržljivosti specifičnim sadržajima određenog sporta, prevencija ozljeda, te poseban naglasak staviti na prehranu i sam oporavak sportaša. U ovoj dobi učestalost treninga može biti  6 do 9 puta, s 2 do 4 kondicijska treninga tjedno.

Ovakav pristup razvoju kroz etape je načelan i uopćen, pa ima i neke nedostatke. Jedan od njih je da razvoj djece promatra kroz kronološku dob, a za optimalan razvoj kondicijskih sposobnosti veoma je važno uzeti u obzir i njihovu individualnu biološku dob, te senzibilne faze razvoja pojedine sposobnosti. Osim toga razikuje se i za različite sportove. Stoga je stručnost i iskustvo trenera odlučujuća u pravilnom pristupu u radu s mlađim dobnim kategorijama.

 

PREGLEDAJTE I PREUZMITE KATALOG S NAŠOM KOMPLETNOM PONUDOM!

Michael Ban
Latest posts by Michael Ban (see all)